Projekt należy sporządzić na formularzu dostępnym w Urzędzie Miejskim w Karczewie w Biurze Obsługi Mieszkańców. Formularz dostępny  w wersji elektronicznej na stronach internetowych www.bp.karczew.pl w zakładce Do pobrania.

Formularz projektu powinien zawierać:

  • - nazwę [tytuł projektu (zadania)],
  • - proponowaną lokalizację,
  • - szacunkowe koszty,
  • - ewentualne dodatkowe informacje,
  • - poparcie 15 mieszkańców danego osiedla, którzy najpóźniej w roku zgłaszania projektu kończą 16 lat.

Propozycje projektów można składać w terminie do 13 września 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Karczewie w Biurze Obsługi Mieszkańców, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew.