Komisja ds. weryfikacji wniosków złożonych w ramach Budżetu Partycypacyjnego dla Miasta Karczewa oraz przeprowadzenia procedury wyboru projektów do realizacji w drodze głosowania przez mieszkańców miasta Karczewa, w składzie:

1)   Bartłomiej Tkaczyk – Przewodniczący Komisji,

2)   Małgorzata Pajek – Z-ca Przewodniczącego Komisji,

3)   Ilona Burkowska –Sekretarz Komisji,

4)   Józef Michałowski – Członek Komisji,

5)   Anna Trzepałka – Członek Komisji,

6)   Piotr Trzaskowski – Członek Komisji,

7)   Michał Rudzki – Członek Komisji.