Budżet partycypacyjny to specjalnie wydzielona kwota z budżetu Gminy Karczew, o przeznaczeniu której zadecydują bezpośrednio mieszkańcy Karczewa. Partycypacja to inaczej współuczestniczenie. Dzięki Budżetowi Partycypacyjnemu mieszkańcy sami mogą uczestniczyć w projektowaniu lokalnych wydatków. Władze oddają pewną część budżetu do dyspozycji mieszkańców, którzy sami decydują na co przeznaczyć pieniądze.

Łączna kwota, która przeznaczona została na realizację budżetu partycypacyjnego to 583.456,80 zł. Ta kwota została podzielona na dziewięć części, tj. na każde osiedle. Kwota przypadająca na dane osiedle jest uzależniona od liczby zameldowanych (na pobyt stały lub czasowy) mieszkańców zamieszkujących dane osiedle.