Budżet obywatelski to specjalnie wydzielona kwota z budżetu Gminy Karczew, o przeznaczeniu której zadecydują bezpośrednio mieszkańcy Karczewa. Budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy sami mogą uczestniczyć w projektowaniu lokalnych wydatków. Władze oddają pewną część budżetu do dyspozycji mieszkańców, którzy sami decydują na co przeznaczyć pieniądze.

Łączna kwota, która przeznaczona została na realizację budżetu obywatelskiego to 849.795,84 zł. Ta kwota została podzielona na dziewięć części, tj. na każde osiedle. Kwota przypadająca na dane osiedle jest uzależniona od liczby zameldowanych (na pobyt stały lub czasowy) mieszkańców zamieszkujących dane osiedle.