HARMORAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2020 ROK
Sierpień 2019 – 18 października 2019

Prowadzenie akcji promocyjnej

26 sierpnia 2019 – 13 września 2019 Składanie przez uprawnionych mieszkańców Karczewa propozycji projektów (zadań) do budżetu na rok kolejny
16 września 2019 – 27 września 2019 Weryfikacja propozycji mieszkańców i ustalenie przez Komisję ostatecznej listy projektów (zadań) do głosowania
30 września 2019 – 18 października 2019 Głosowanie na zaproponowane projekty w Osiedlach

Do 4 listopada 2019

Ogłoszenie wyników głosowania
Od 5 listopada 2019 Prace przy projekcie Budżetu Gminy Karczew na kolejny rok