Harmonogram przeprowadzenia budżetu obywatelskiego na rok 2022
Lp. Etap Termin
1. Zgłaszanie projektów 21 września – 4 października 2021 r.
2. Ocena projektów 5 października – 6 października 2021 r.
3. Zamieszczenie informacji o wyniku oceny projektów na stronie internetowej Urzędu Miejskiego   do 6 pździernika 2021 r.
4. Odwołania od niedopuszczonych projektów do głosowania w tym:
Składanie odwołań 7 października – 12 października 2021 r.
Rozpatrywanie odwołań 13 października – 14 października 2021 r.
Zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego informacji o wyniku rozpatrzenia odwołań do 14 października
5. Głosowanie mieszkańców na projekty oraz ustalenie wyników głosowania w tym:
Głosowanie mieszkańców na projekty 15 października – 25 października 2021 r.
Ustalenie wyników głosowania 26 października – 29 października 2021 r.
6. Podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania do 29 października