HARMORAM BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO NA 2019 ROK
Sierpień 2018 – 12 października 2018

Prowadzenie akcji promocyjnej

13 sierpnia 2018 – 7 września 2018 Składanie przez uprawnionych mieszkańców Karczewa propozycji projektów (zadań) do budżetu na rok kolejny
10 września 2018 – 21 września 2018 Weryfikacja propozycji mieszkańców i ustalenie przez Komisję ostatecznej listy projektów (zadań) do głosowania
24 września 2018 – 12 października 2018 Głosowanie na zaproponowane projekty w Osiedlach Nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9

Do 26 października 2018

Ogłoszenie wyników głosowania
Do 15 listopada 2018 Wprowadzenie zwycięskich projektów (zadań) do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok kolejny