W wyniku głosowania, do realizacji w roku 2020 zostały wyłonione projekty: 

Osiedle nr 3

Poprawa infrastruktury nad Moczydłem – Chodnik do placu zabaw

Poprawa infrastruktury nad Moczydłem – Chodnik do boiska „Mazurek”

Poprawa infrastruktury nad Moczydłem – Wymiana ogrodzenia wewnętrznego boiska głównego

Osiedle nr 9

Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic Miziołka i Miłosza

Gratulujemy!

Przedstawiamy Państwu zestawienie wszystkich zadań Budżetu Obywatelskiego, które będą realizowane w przyszłym roku:

Lp. Numer osiedla Tytuł - zakres wniosku Wartość zadania z wniosku

1

1

Projekt budowy ulicy Joachima Lelewela wraz z projektem dokończenia budowy ulicy Ignacego Prądzyńskiego od ulicy Piotra Wysockiego do ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Karczewie

49.118,86 zł

2

2

Modernizacja oświetlenia na Osiedlu nr 2

53.169,90 zł

3

3

Poprawa infrastruktury – Wymiana ogrodzenia wewnętrznego boiska głównego

32.846,38 zł

4

3

Poprawa infrastruktury – Chodnik do boiska „Mazurek”

15.000,00 zł

5

3

Poprawa infrastruktury nad Moczydłem – Chodnik do placu zabaw

25.000,00 zł

6

4

 1. Destrukt na ul. Akacjowej
 2. Ułożenie chodnika przy ul. Dojazd
 3. Projekt ul. Armii Krajowej wraz z odwodnieniem

75.305,94 zł

7

5

Budowa chodnika na ul. Żeromskiego

109.595,10 zł

8

6

Remont chodnika w ulicy Kościuszki

55.050,74 zł

9

7

 1. Projekt przebudowy ulicy Złotniczej
 2. Projekt oświetlenia ulicy Ślusarskiej

40.148,70 zł

10

8

Poprawa infrastruktury na oś. Ługi

227.219,94 zł

11

9

Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic Miziołka i Miłosza

18.446,70 zł


SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Informujemy, że od 9 listopada 2020 roku do 22 listopada 2020 roku, rusza głosowanie dotyczące Osiedla nr 3 i Osiedla nr 9.


W  Osiedlu nr 3, głosowaniu podlegać będą cztery wnioski:

 1. Rekreacja (pomost widokowy) na Jeziorze Moczydło
 2. Poprawa infrastruktury – Wymiana ogrodzenia wewnętrznego boiska głównego
 3. Poprawa infrastruktury – Chodnik do boiska „Mazurek”
 4. Poprawa infrastruktury nad Moczydłem – Chodnik do placu zabaw

W Osiedlu nr 9, głosowaniu podlegać będą dwa wnioski:

 1. Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic Miziołka i Miłosza
 2. Wykonanie projektu i wykonanie latarni ulicznej w ulicy Miziołka (ślepa część)

Przypominamy, że w głosowaniu może brać udział osoba ZAMIESZKAŁA NA TERENIE DANEGO OSIEDLA, które bierze udział w głosowaniu.

Głosować można elektronicznie przez stronę karczew.pl oraz papierowo do Urny przed Urzędem Miejskim w Karczewie.

GŁOSOWANIE ELEKTRONICZNE

Przypominamy, że każda forma oddawania głosu (papierowa, elektroniczna) wymaga wypełnienia klauzuli RODO.

Zapraszamy do głosowania!

Załączniki:

Karta do głosowania 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego 


Na posiedzeniu Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego dokonano rozpatrzenia złożonych odwołań do wniosków, które złożono do Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. Do Urzędu Miejskiego w Karczewie wpłynęły dwa odwołania dotyczące Osiedla nr 8.

Po rozpatrzeniu odwołań, następuje zmiana projektów (wniosków):

Lp. Numer osiedla Tytuł - zakres wniosku Wartość zadania z wniosku Uzasadnienie

1

8

Renowacja placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu między ul. Gen Maczka i ul. Gen. Andersa

227.219,94 zł

Wraz z odwołaniem dostarczono dokumenty spełniające wymagania formalne, wniosek otrzymuje pozytywną ocenę formalną.

2

8

Poprawa infrastruktury na oś. Ługi

227.219,94 zł

Na wniosek projektodawcy wniosek zostaje wycofany.


Samorząd Karczewa po raz kolejny zaprasza Mieszkańców do udziału w zgłaszaniu, a następnie w wyborze projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.

Propozycje projektów można składać w terminie od 12 października do 16 października 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Karczewie w Biurze Obsługi Mieszkańców, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew.

Kwota Budżetu Partycypacyjnego wynosi 700.902,26 zł, a środki będące w dyspozycji poszczególnych osiedli wynoszą:

 

 1. Osiedle Nr 1. Ulice: Podchorążych, Ignacego Prądzyńskiego, Joachima Lelewela, Piotra Wysockiego, Maurycego Mochnackiego, Redutowa, Boh. Powstania Listopadowego, Chłopickiego, Niemcewicza, Ordona – 49.118,86 zł,
 2. Osiedle Nr 2. Ulice: Franciszka Bielińskiego, Rynek Zygmunta Starego, Widok, Janusza Kusocińskiego, Jakuba Winczakiewicza, Romualda Traugutta, Boh. Powst. Styczniowego, Ireny Maciejewskiej, Częstochowska – 53.169,90 zł
 3. Osiedle Nr 3. Ulice: Górna, Ogrodowa, Wiślana, Warszawska, Karczówek, Przechodnia, Świderska, Ludwika i Jana Trzaskowskich, Kwiatowa, Łąkowa, Spokojna – 72.846,38 zł
 4. Osiedle Nr 4. Ulice: Adama Mickiewicza, Księdza Władysława Żaboklickiego, Akacjowa, Brzozowa, Armii Krajowej, Dojazd, Kolejkowa, Podlaska, Stare Miasto, Wschodnia, Zakolejkowa, Przemysłowa, Jagodne, Czerwona Droga, Torfy, Anielin, Ciepłownicza – 75.305,94 zł
 5. Osiedle Nr 5Ulice: Księdza Stanisława Brzóski, Mikołaja Kopernika, Fryderyka Chopina, Hugona Kołłątaja, Jana Matejki, Stanisława Moniuszki, Otwocka, Krakowska, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Różana, Henryka Sienkiewicza, Marii Skłodowskiej, Juliusza Słowackiego, Bohaterów Westerplatte, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Żeromskiego, Hubala, Partyzantów, Henryka Sucharskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Słoneczna – 109.595,10 zł
 6. Osiedle Nr 6 Ulice: Gołębia, Tadeusza Kościuszki, Jana Krzewniaka, Leśna, Krótka, Ochotników, Wierzbowa - 55.050,74 zł,
 7. Osiedle Nr 7 Ulice: Bednarska, Kościelna, Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Piaski, Sosnowa, Ślepa, Ślusarska, Stolarska, Rzemieślnicza, Zatylna, Złotnicza – 40.148,70 zł,
 8. Osiedle Nr 8 Ulice: Generała Józefa Bema, Generała Stanisława Maczka, Generała Władysława Sikorskiego, Generała Stefana Grota Roweckiego, Generała Andersa – 227.219,94 zł, 
 9. Osiedle Nr 9. Ulice: Generała Józefa Hallera, Jana Kochanowskiego, Księdza Biskupa Ignacego Krasickiego, Księdza Biskupa Władysława Miziołka, Księdza Jerzego Popiełuszki, Leopolda Staffa, Bolesława Prusa, Mikołaja Reja, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Wąska, Zakątek, Zaułek – 18.446,70 zł.