Postęp prac przy realizacji zadań w ramach Budżetu Partycypacyjnego.

Osiedle Nr 1

  1. Osiedlowa Mini Siatkówka – został zlecony do wykonania projekt budowlany – do dnia 30 kwietnia 2016 roku. Po wykonaniu projektów i uzyskaniu stosownych pozwoleń, zostaną zlecone do realizacji zaprojektowane prace;

Osiedle Nr 2

  1. Wykonanie ścieżki zdrowia poprzez zamontowanie urządzeń fitness – został zlecony do wykonania projekt budowlany – do dnia 30 kwietnia 2016 roku. Po wykonaniu projektów i uzyskaniu stosownych pozwoleń, zostaną zlecone do realizacji zaprojektowane prace;

Osiedle Nr 3

  1. Plac zabaw na Mazurze – został zlecony do wykonania projekt budowlany – do dnia 30 kwietnia 2016 roku. Po wykonaniu projektów i uzyskaniu stosownych pozwoleń, zostaną zlecone do realizacji zaprojektowane prace;

Osiedle Nr 4

  1. Budowa zdroju wodociągowego w ulicy Zakolejkowej – trwają negocjacje cenowe;

Osiedle Nr 5

  1. Poprawa warunków korzystania ze ścieżki zdrowia poprzez montaż monitoringu, dodatkowych koszy na śmieci oraz tabliczek przypominających o konieczności sprzątania po psa – został zlecony do wykonania projekt budowlany – do dnia 30 kwietnia 2016 roku. Po wykonaniu projektów i uzyskaniu stosownych pozwoleń, zostaną zlecone do realizacji zaprojektowane prace;

Osiedle Nr 6

  1. Remont chodnika na ulicy Ochotników – zadanie zostanie przekazane do wykonania Grupie Remontowej;

Osiedle Nr 7

  1. Przejście, chodnik między ulicą Kościelną a ulicą Zatylną – zadanie zostanie przekazane do wykonanie Grupie Remontowej;

Osiedle Nr 8

  1. Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału na ulicy Bema – został zlecony do wykonania projekt budowlany – do dnia 30 kwietnia 2016 roku. Po wykonaniu projektów i uzyskaniu stosownych pozwoleń, zostaną zlecone do realizacji zaprojektowane prace;
  2. Oświetlenie ścieżki zdrowia – został zlecony do wykonania projekt budowlany – do dnia 13 maja 2016 roku. Po wykonaniu projektów i uzyskaniu stosownych pozwoleń, zostaną zlecone do realizacji zaprojektowane prace;

Osiedle Nr 9

  1. Oświetlenie ulicy Czesława Miłosza – został zlecony do wykonania projekt budowlany – do dnia 20 maja 2016 roku. Po wykonaniu projektów i uzyskaniu stosownych pozwoleń, zostaną zlecone do realizacji zaprojektowane prace;