Dane statystyczne:

Liczba oddanych głosów na wszystkie projekty – 458

Liczba głosów ważnych oddanych na projekty – 409

Liczba głosów ważnych na projekty wybrane do realizacji – 345

Liczba głosów nieważnych – 49

Projekty wybrane do realizacji w 2016 roku


Numer osiedla i nazwa projektu

Koszt zł

Liczba uzyskanych głosów

1.    Osiedlowa Mini Siatkówka

16,100,00 zł

56

2.    Wykonanie ścieżki zdrowia poprzez zamontowanie urządzeń fitness

29.129,42 zł

10

3.    Plac zabaw na Mazurze

40.000,00 zł

9

4.    Budowa zdroju wodociągowego w ulicy Zakolejkowej

45.000,00 zł

117

5.    Poprawa warunków korzystania ze ścieżki zdrowia poprzez montaż monitoringu, dodatkowych koszy na śmieci oraz tabliczek przypominających o konieczności sprzątania po psa

50.000,00 zł

2

6.     Remont chodnika na ulicy Ochotników

30.480,00 zł

30

7.     Przejście, chodnik między ulicą Kościelną a ulicą Zatylną

5.000,00 zł

15

8.      A. Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału na ulicy Bema

63.000,00 zł

41

8.    B. Oświetlenie ścieżki zdrowia

60.000,00 zł

36

9.     Oświetlenie ulicy Czesława Miłosza

7.660,00 zł

29

SUMA

345

 

 

 

Projekty nie wybrane do realizacji w 2016 roku

 

Numer osiedla i nazwa projektu

Koszt zł

Liczba uzyskanych głosów

1. Wzbogacenie placu zabaw na osiedlu Warszawska

25.100,00 zł

43

4. Wymiana nawierzchni na targowisku oraz kompleksowa modernizacja targowiska

46.257,36 zł

3

9. Wysypanie osiedlowych dróg drobnym tłuczniem

7.000,00 zł

18

SUMA

64

Dane statystyczne:

Liczba oddanych głosów na wszystkie projekty – 458

Liczba głosów ważnych oddanych na projekty – 409

Liczba głosów ważnych na projekty wybrane do realizacji – 345

Liczba głosów nieważnych – 49

Projekty wybrane do realizacji w 2016 roku