Postęp prac przy realizacji zadań w ramach Budżetu Partycypacyjnego.

Osiedle Nr 1

  1. Osiedlowa Mini Siatkówka – został zlecony do wykonania projekt budowlany – do dnia 30 kwietnia 2016 roku. Po wykonaniu projektów i uzyskaniu stosownych pozwoleń, zostaną zlecone do realizacji zaprojektowane prace;

Osiedle Nr 2

  1. Wykonanie ścieżki zdrowia poprzez zamontowanie urządzeń fitness – został zlecony do wykonania projekt budowlany – do dnia 30 kwietnia 2016 roku. Po wykonaniu projektów i uzyskaniu stosownych pozwoleń, zostaną zlecone do realizacji zaprojektowane prace;

Osiedle Nr 3

  1. Plac zabaw na Mazurze – został zlecony do wykonania projekt budowlany – do dnia 30 kwietnia 2016 roku. Po wykonaniu projektów i uzyskaniu stosownych pozwoleń, zostaną zlecone do realizacji zaprojektowane prace;

Osiedle Nr 4

  1. Budowa zdroju wodociągowego w ulicy Zakolejkowej – trwają negocjacje cenowe;

Osiedle Nr 5

  1. Poprawa warunków korzystania ze ścieżki zdrowia poprzez montaż monitoringu, dodatkowych koszy na śmieci oraz tabliczek przypominających o konieczności sprzątania po psa – został zlecony do wykonania projekt budowlany – do dnia 30 kwietnia 2016 roku. Po wykonaniu projektów i uzyskaniu stosownych pozwoleń, zostaną zlecone do realizacji zaprojektowane prace;

Osiedle Nr 6

  1. Remont chodnika na ulicy Ochotników – zadanie zostanie przekazane do wykonania Grupie Remontowej;

Osiedle Nr 7

  1. Przejście, chodnik między ulicą Kościelną a ulicą Zatylną – zadanie zostanie przekazane do wykonanie Grupie Remontowej;

Osiedle Nr 8

  1. Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału na ulicy Bema – został zlecony do wykonania projekt budowlany – do dnia 30 kwietnia 2016 roku. Po wykonaniu projektów i uzyskaniu stosownych pozwoleń, zostaną zlecone do realizacji zaprojektowane prace;
  2. Oświetlenie ścieżki zdrowia – został zlecony do wykonania projekt budowlany – do dnia 13 maja 2016 roku. Po wykonaniu projektów i uzyskaniu stosownych pozwoleń, zostaną zlecone do realizacji zaprojektowane prace;

Osiedle Nr 9

  1. Oświetlenie ulicy Czesława Miłosza – został zlecony do wykonania projekt budowlany – do dnia 20 maja 2016 roku. Po wykonaniu projektów i uzyskaniu stosownych pozwoleń, zostaną zlecone do realizacji zaprojektowane prace;

2 października oficjalnie zakończyliśmy głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu partycypacyjnego. Jaka była frekwencja? Jakie projekty zostaną zrealizowane w 2016 roku? Jeszcze nie wiemy. Wyniki głosowania poznamy do dnia 9 października. W tym dniu dowiemy się, czego spodziewać się w przyszłym roku.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu. Dziękujemy wnioskodawcom, dziękujemy głosującym. Mamy nadzieję, że to Wasze wybrane projekty zwyciężą, że w przyszłym roku także spotkamy się przy budżecie partycypacyjnym. Czemu? BO warto!

 

dziekowa

Dane statystyczne:

Liczba oddanych głosów na wszystkie projekty – 458

Liczba głosów ważnych oddanych na projekty – 409

Liczba głosów ważnych na projekty wybrane do realizacji – 345

Liczba głosów nieważnych – 49

Projekty wybrane do realizacji w 2016 roku


Numer osiedla i nazwa projektu

Koszt zł

Liczba uzyskanych głosów

1.    Osiedlowa Mini Siatkówka

16,100,00 zł

56

2.    Wykonanie ścieżki zdrowia poprzez zamontowanie urządzeń fitness

29.129,42 zł

10

3.    Plac zabaw na Mazurze

40.000,00 zł

9

4.    Budowa zdroju wodociągowego w ulicy Zakolejkowej

45.000,00 zł

117

5.    Poprawa warunków korzystania ze ścieżki zdrowia poprzez montaż monitoringu, dodatkowych koszy na śmieci oraz tabliczek przypominających o konieczności sprzątania po psa

50.000,00 zł

2

6.     Remont chodnika na ulicy Ochotników

30.480,00 zł

30

7.     Przejście, chodnik między ulicą Kościelną a ulicą Zatylną

5.000,00 zł

15

8.      A. Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału na ulicy Bema

63.000,00 zł

41

8.    B. Oświetlenie ścieżki zdrowia

60.000,00 zł

36

9.     Oświetlenie ulicy Czesława Miłosza

7.660,00 zł

29

SUMA

345

 

 

 

Projekty nie wybrane do realizacji w 2016 roku

 

Numer osiedla i nazwa projektu

Koszt zł

Liczba uzyskanych głosów

1. Wzbogacenie placu zabaw na osiedlu Warszawska

25.100,00 zł

43

4. Wymiana nawierzchni na targowisku oraz kompleksowa modernizacja targowiska

46.257,36 zł

3

9. Wysypanie osiedlowych dróg drobnym tłuczniem

7.000,00 zł

18

SUMA

64

Dane statystyczne:

Liczba oddanych głosów na wszystkie projekty – 458

Liczba głosów ważnych oddanych na projekty – 409

Liczba głosów ważnych na projekty wybrane do realizacji – 345

Liczba głosów nieważnych – 49

Projekty wybrane do realizacji w 2016 roku

Rozpoczynamy głosowanie na projekty wybrane w ramach budżetu partycypacyjnego.

Głosy zbierane są w Urzędzie Miejskim w Karczewie w specjalnie przygotowanej na ten cel urnie.

Głosy oddawać należy na druku – Karcie do głosowania (druk do pobrania) w Urzędzie Miejskim w Karczewie lub bezpośrednio ze strony

Głosowanie potrwa do piątku 02.10.2015r.

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA:

Osiedle Nr 1

1.      Wzbogacenie placu zabaw na osiedlu Warszawska

Wnioskowana inwestycja polega na doposażeniu  placu zabaw na osiedlu Warszawska Zadanie ma na celu zorganizowanie przestrzeni dla dzieci i młodzieży w celu aktywnego spędzania wolnego czasu. W ramach realizacji projektu dzieci z osiedla Warszawska uzyskają unikalne bezpieczne miejsce dla zabawy i relaksu. Będzie to miejsce pełne fantazji, pozwalające przenieść się dzieciom w wymarzony świat zabawy, który mogą odkrywać razem z rówieśnikami, pod czujnym okiem rodziców na bezpiecznym terenie.

2.      Osiedlowa Mini Siatkówka

Budowa mini boiska do siatkówki ma na celu umożliwienie dzieciom, młodzieży, rodzicom oraz osobom starszym nabycie i doskonalenie umiejętności  gry w piłkę siatkową. Główną cechą siatkówki jest zespołowość - jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Ta dyscyplina sportu uczy obcowania z grupą i grupowego wysiłku w odnoszeniu sukcesów. Budowa boiska do mini siatkówki da użytkownikom możliwość swobodnego uprawiania sportu. Boisko zbudowane na terenie zielonym, ogrodzonym, przeznaczonym na miejsce wypoczynku dla całych rodzin. Teren znajduje się z dala od ruchliwych ulic, jest bezpieczny dla dzieci.

Osiedle Nr 2

1.      Wykonanie ścieżki zdrowia poprzez zamontowanie urządzeń fitness

Celem projektu jest częściowe zagospodarowanie działki za budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, na potrzeby siłowni plenerowej dla seniorów i młodzieży. Teren za budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej jest otwarty i ogólnodostępny, dzięki czemu wszyscy mieszkańcy osiedla Częstochowska i okolicznych ulic będą mogli korzystać z zamontowanych urządzeń. W kwocie przypadającej na osiedle Częstochowska planuje się montaż 3 – 4 urządzeń fitness (np. rowerek, wahadło).

Osiedle Nr 3

1.      Plac zabaw na Mazurze

Budowa placu zabaw dla dzieci na terenie boiska MAZUR Karczew przy ulicy Trzaskowskich ma na celu stworzenie bezpiecznego miejsca dla dzieci do aktywnej zabawy i spędzania czasu na świeżym powietrzu. Zaplanowane jest wykonanie urządzeń małej architektury, typu ławki, kosze na śmieci oraz stojak na rowery. Dzieci będą mogły bezpiecznie spędzać czas na placu zabaw pod bacznym okiem rodziców. W okolicach ul. Trzaskowskich brakuje dla dzieci bezpiecznego miejsca, gdzie mogłyby bezpiecznie spożytkować swoją energie.

Osiedle Nr 4

1.      Budowa zdroju wodociągowego w ulicy Zakolejkowej

Mieszkańcy ulicy Zakolejkowej nie mają bezpośredniego dostępu do wody. Budowa wodociągu w ulicy Zakolejkowej znacznie ułatwiłaby normalne funkcjonowanie mieszkańców tejże ulicy.

2.      Wymiana nawierzchni na targowisku oraz kompleksowa modernizacja targowiska

Targowisko miejskie w Karczewie znajduje się praktycznie w centrum miasta. Plac targowy położony jest u zbiegu ulic Żaboklickiego i Stare Miasto. Targowisko jest zaniedbane od wielu lat. Nawierzchnia jest bardzo zniszczona. Z tego miejsca korzysta cała gmina Karczew – kupcy i handlarze. Po modernizacji targowiska uzyskana zostanie nowa nawierzchnia oraz nowe elementy małej architektury.

Osiedle Nr 5

1.      Poprawa warunków korzystania ze ścieżki zdrowia poprzez montaż monitoringu, dodatkowych koszy na śmieci oraz tabliczek przypominających o konieczności sprzątania po psa

Instalacja monitoringu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i utrudni ewentualną dewastację zainstalowanego sprzętu.

Osiedle Nr 6

1.      Remont chodnika na ulicy Ochotników

Istniejący chodnik nie był naprawiany przez około 30 lat. Remont tego chodnika przynajmniej po jednej stronie ulicy będzie ogromnym ułatwieniem dla mieszkańców osiedla – droga do centrum miasta, do kościoła jak i do przystanku.

Osiedle Nr 7

1.      Przejście, chodnik między ulicą Kościelną a ulicą Zatylną

Uliczka między ulicą Kościelną a ulicą Zatylną uczęszczana jest przez mieszkańców, rodziny z wózkami dziecięcymi, osoby niepełnosprawne jeżdżące na wózkach inwalidzkich czy osoby starsze. Przy opadach deszczu uliczka staje się jedną wielką kałużą.

Osiedle Nr 8

1.      Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału na ulicy Bema

Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału na ulicy Bema, odcinek pomiędzy ul. Andersa a ulicą Grota-Roweckiego. Celem projektu jest częściowe rozwiązanie problemu związanego z niewystarczającą liczbą miejsc postojowych na osiedlu Ługi.

2.      Oświetlenie ścieżki zdrowia

Rozmieszczenie lamp solarnych wzdłuż ścieżki zdrowia pomiędzy osiedla Ługi a ulicą Piłsudskiego, mające na celu poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu, a także wydłużenie korzystania z infrastruktury.

Osiedle Nr 9

1.      Wysypanie osiedlowych dróg drobnym tłuczniem

Drogi osiedlowe są tylko wyrównane i brakuje w niektórych miejscach drobnego tłucznia. Wysypanie tłucznia poprawi stan nawierzchni oraz poprawi bezpieczeństwo na osiedli Nr 9.

2.      Oświetlenie ulicy Czesława Miłosza

Zadanie będzie polegało na postawieniu pięciu słupów oświetleniowych. Kwota z budżetu partycypacyjnego zostanie przeznaczona na przygotowanie projektu i zlecenie wykonanie zadania. Mieszkańcy będą partycypować w kosztach powyższego projektu. Wykonanie oświetlenia ulicznego zapewni bezpieczeństwo osobom przebywającym i zamieszkałym na tym terenie, wpłynie na zmniejszenie liczby wypadków w nocy na drogach miejskich. Ponadto, oświetlenie ulicy Miłosza poprawi walory miejscowości, sztuczne światło przedłuży funkcjonowanie mieszkańców w porach zmierzchu i podczas noc, wpłynie pozytywnie na ich samopoczucie.

Do pobrania:

Protokół z posiedzenia Komisji