Samorząd Karczewa po raz kolejny zaprosił Mieszkańców do udziału w zgłaszaniu a następnie w wyborze projektów w ramach budżetu partycypacyjnego.

Głosowanie na projekty zgłoszone przez Mieszkańców trwało od 18 września 2017 roku do 06 października 2017 roku w osiedlach Nr 1,3,8 i 9 oraz w dniach od 25 września do 13 października 2017 w osiedlu Nr 5. Wzięły w nim udział 1542 osoby. W głosowaniu mogły uczestniczyć osoby zameldowane w Karczewie, które ukończyły 16 lat. Głosowanie odbywało się drogą elektroniczną (poprzez sondę internetową) oraz w sposób tradycyjny – za pomocą papierowych kart do głosowania.

Projekty (zadania), które zostaną wpisane do budżetu Gminy Karczew na rok 2018:

  1. Zjazd linowy dla dzieci na placu zabaw na Osiedlu Nr 1 – Osiedle Nr 1,
  2. Wykonanie nakładki asfaltowej na fragmencie ulicy Widok – Osiedle Nr 2,
  3. Wymiana opraw oświetleniowych lamp ulicznych na ul. Wiślanej – Osiedle Nr 3,
  4. Odwodnienie, naprawa jezdni ul. Dojazd, progi zwalniające w ulicy Armii Krajowej, rewitalizacja chodnika – od Stare Miasto do Żaboklickiego, estetyka ulicy Kolejkowej, tablica informacyjna – Osiedle Nr 4,
  5. Projekt i budowa (utwardzenie) ulicy Baczyńskiego – Osiedle Nr 5,
  6. Budowa chodnika w ul. Ochotników; Zagospodarowanie skweru między ul. Leśną a Otwocką i zagospodarowanie terenu przy kapliczce na ulicy Gołębiej – Osiedle Nr 6,
  7. Przebudowa drogi gminnej ul. Bednarskiej – Osiedle Nr 7,
  8. Remont ulicy Bema, remont chodników przy ulicy Maczka 8  i 10 oraz budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału przy ul. Bema – Osiedle Nr 8,
  9. Wytyczenie geodezyjne, utwardzenie tłuczniem zamkniętej części ul. Miziołka – Osiedle Nr 9.

Gratulujemy Mieszkańcom i zachęcamy wszystkich do udziału w przyszłorocznej edycji budżetu partycypacyjnego!

Do pobrania:

protokół z posiedzenia Komisji (pdf)