BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2018

Poniżej przedstawiamy Państwu wnioski do Budżetu Partycypacyjnego na 2018 rok.

W Osiedlach o nr: 2,4,6,7 głosowanie nie jest konieczne, ponieważ złożone wnioski mieszczą się w budżetach danych osiedli i zostaną wprowadzone do realizacji do budżetu Gminy Karczew na rok 2018.

W Osiedlach o nr: 1,3,5,8,9 głosowanie jest konieczne, aby wyłonić projekty, które będą realizowane.

Dwa wnioski:

  1. Osiedle nr 4 – „Zielona strefa ochronna”,
  2. Osiedle nr 7 – „Zestaw interaktywny dla Przedszkola nr 1”,

zostały odrzucone z przyczyn formalnych.

UWAGA! W OSIEDLU NR 5 GŁOSOWANIE TRWA OD 25/09/17 r. DO 13/10/17 r.

Zachęcamy do głosowania Mieszkańców poszczególnych Osiedli!

Propozycje do Budżetu Partycypacyjnego 2018

Osiedle Ilość i wartość wniosków Kwota przeznaczona na Osiedle Suma złożonych wniosków na dane Osiedle

Nr 1

1. Zjazd linowy na placu zabaw – 24,000,00 zł 36.310,08 zł 95.977,50 zł
2. Rozbudowa monitoringu miejskiego – 35,769,63 zł
3. Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa na placu zabaw – 35.977,50 zł

Nr 2

Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Widok – 39.187,68 zł 39.187,68 zł 39.187,68 zł

Nr 3

1. Wypoczynek i rekreacja – ławki, kosze, trybuna, kontener socjalny, karuzela, altanka – 55.090,00 zł 55.354,56 zł 110.090,00 zł
2. Wymiana opraw oświetleniowych na ulicy Wiślanej na oprawy LED – 55.000,00 zł

Nr 4

1. Odwodnienie – 12.000,00 zł

58.860,00 zł

58. 670,00 zł

2. Naprawa jezdni, ul. Dojazd – 8.000,00 zł
3. Progi zwalniające w ulicy AK – 18.600,00 zł
4. Rewitalizacja chodnika – od Stare Miasto do Żaboklickiego – 13.000,00 zł
5. Estetyka ulicy Kolejkowej – 5.700,00 zł
6. Tablica informacyjna – 1.370,00 zł

Nr 5

1. Budowa ulicy Baczyńskiego – 80.577,80 zł

 

2.Ładowarnia solarna “Street Charge” na placu zabaw przy ul. Różanej - 60.000,00 zł

80.577,80 zł 140.577,80 zł

Nr 6

1. Budowa chodnika w ul. Ochotników – 20.000,00 zł 39.710,88 zł 39.700,00 zł
2. Zagospodarowanie skweru między ul. Leśną a Otwocką i zagospodarowanie terenu przy kapliczce na ulicy Gołębiej – 19.700,00 zł

Nr 7

1. Przebudowa drogi gminnej ul. Bednarskiej – 30.240,00 zł 30.240,96 zł 30.240,00 zł

Nr 8

1.Skwer rekreacyjny (ławki, urządzenia fitness, nasadzenia roślinne, alejki spacerowe) z fontanną między ul. Andersa, a Berlinga – 170.000,00 zł 170.353,92 zł 340.353,92 zł
2. Remont ulicy Bema, remont chodników przy ulicy Maczka 8  i 10 oraz budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału przy ul. Bema – 170.353,92 zł

Nr 9

1. Tyczenie geodezyjne i utwardzenie tłuczniem zamkniętej części ul. Miziołka – 10.620,96 zł 10.620,96 zł 21.241,92 zł
2. Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych – 10.620,96 zł