Tutaj można oddać głos

 

Głosowanie odbędzie się w terminie od 14 września 2016 roku do 2 października 2016 roku.

     W dniu 12 września 2016 roku odbyło się posiedzenie Komisji ds. Budżetu Partycypacyjnego. Z uwagi na kryteria, którymi kierowała się Komisja, w trakcie oceny wniosków, negatywną opinię Komisji ds. Budżetu Partycypacyjnego otrzymały 3 projekty (zadania).
     W wyniku weryfikacji pozytywną opinię uzyskało 16 projektów spośród 19 złożonych. Propozycje projektów (zadań), które spełniają wymogi § 3 ust 1 Regulaminu Budżetu Partycypacyjnego i propozycje projektów (zadań), które zostały złożone i wyczerpują pulę pieniędzy przeznaczoną na dane osiedle i nie przekraczają budżetu danego osiedla – nie podlegają głosowaniu. Projekty, które zostaną wpisane na listę projektów (zadań) rekomendowanych do realizacji:


1.    Budowa chodnika w ulicy Częstochowska – Osiedle Nr 2,
2.    Plac zabaw dla dzieci, urządzenia fitness dla dorosłych – Osiedle Nr 3,
3.    Remont chodnika przy ulicy Ochotników od ulicy Leśnej do ulicy Gołębiej – Osiedle Nr 6,
4.    Oznakowanie – Osiedle Nr 7,
5.    Utwardzenie dróg tłuczniem – Osiedle Nr 7,
6.    Porządek – Osiedle Nr 7,
7.    Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem – Osiedle Nr 9.


     Na podstawie weryfikacji projektów (zadań) sporządzono „Listę  projektów dopuszczonych do głosowania”. Głosowanie na projekty (zadania) będzie dotyczyło Osiedla Nr 1, Osiedla Nr 5 i Osiedla Nr 8.
Natomiast przykrą informacją jest fakt, iż z Osiedle Nr 4 do dnia 31 sierpnia 2016 roku nie wpłynął żaden wniosek, dlatego kwota przypadająca na osiedle przepada.

Protokół z posiedzenia komisji ds. Budżetu Partycypacyjnego

Już wiemy które osiedla będą głosowały!

Osiedle Nr 1:

  1. Zakup i montaż dwóch stojaków na rowery.
  2. Zakup i montaż ławek parkowych z oparciem – 3 szt.
  3. Zakup i montaż siłowni plenerowej wraz z dokumentacją.
  4. Siłownia zewnętrzna na placu zabaw wyposażona w 6 urządzeń fitness.

Osiedle Nr 5:

  1. Remont toalet (3 szt.) na I piętrze Szkoły Podstawowej Nr 2.
  2. Działania społeczne na placu zabaw przy ulicy Różanej, doposażenie w urządzenia, działania integrujące.
  3. Budowa chodników i krawężników na ulicy Chopina.

Osiedle Nr 8:

  1. Modernizacja placu zabaw przy ulicy Bema w Karczewie.
  2. Budowa skweru rekreacyjnego z fontanną.