Samorząd Karczewa już po raz drugi zaprosił mieszkańców do udziału w tworzeniu planu przyszłych inwestycji – w ramach budżetu partycypacyjnego. Na rok 2017 w budżecie gminy Karczew na ten cel zostało przeznaczonych 418 699,73 zł.

Głosowanie na projekty zgłoszone przez mieszkańców trwało od 14 września 2016 roku do 5 października 2016 roku. Wzięło w nim udział 1278 osób. W głosowaniu mogły uczestniczyć osoby zameldowane w Karczewie, które ukończyły 16 lat. Głosowanie odbywało się drogą elektroniczną (poprzez sondę internetową) oraz w sposób tradycyjny – za pomocą papierowych kart do głosowania.

Spośród wszystkich 19 zgłoszonych projektów, do realizacji w 2017 r. zakwalifikowało się 10 zadań, na łączną kwotę 364 537,66 zł.

Wyniki głosowania:

Osiedle Nr 1 – Siłownia zewnętrzna na placu zabaw wyposażona w 6 urządzeń fitness

Osiedle Nr 5 – Remont toalet (3 szt.) na I piętrze Szkoły Podstawowej Nr 2

Osiedle Nr 8 – Modernizacja placu zabaw przy ulicy Bema w Karczewie

Projekty (zadania), które zostaną wpisane do budżetu Gminy Karczew:

  1. Siłownia zewnętrzna na placu zabaw wyposażona w 6 urządzeń fitness – Osiedle Nr 1,
  2. Budowa chodnika w ulicy Częstochowska – Osiedle Nr 2,
  3. Plac zabaw dla dzieci, urządzenia fitness dla dorosłych – Osiedle Nr 3,
  4. Remont toalet (3 szt.) na I piętrze Szkoły Podstawowej Nr 2 – Osiedle Nr 5,
  5. Remont chodnika przy ulicy Ochotników od ulicy Leśnej do ulicy Gołębiej – Osiedle Nr 6,
  6. Oznakowanie – Osiedle Nr 7,
  7. Utwardzenie dróg tłuczniem – Osiedle Nr 7,
  8. Porządek – Osiedle Nr 7,
  9. Modernizacja placu zabaw przy ulicy Bema w Karczewie – Osiedle Nr 8,
  10. Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem – Osiedle Nr 9.

Gratulujemy mieszkańcom i zachęcamy wszystkich do myślenia o projektach przyszłorocznych!

Do pobrania:

protokół z posiedzenia Komisji(pdf)