O północy z 5 na 6 października zakończyło się głosowanie na projekty złożone w tegorocznej edycji Budżetu Partycypacyjnego na 2017 rok. Przed nami kolejne etapy realizacji Budżetu Partycypacyjnego.

Po trzy tygodniowym głosowaniu na projekty będące inicjatywą mieszkańców Karczewa czas na kolejne dwa etapy procedury realizacji Budżetu Partycypacyjnego w naszym mieście.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem kolejnym krokiem w realizacji procedury Budżetu Partycypacyjnego jest poddanie weryfikacji kart do głosowania. Karty sprawdzane zostaną pod względem prawidłowego uzupełnienia.

Komisja weryfikacyjna sprawdzi czy osoby głosujące podały wszystkie wymagane w karcie do głosowania dane, czyli imię, nazwisko, adres zameldowania, PESEL, numer osiedla i nazwę projektu, na który oddali swój głos.

Następnie dane osobowe podane w kartach do głosowania sprawdzone zostaną pod kątem ich wiarygodności, w celu weryfikacji, czy osoba głosująca jest zameldowana w Karczewie i czy w dniu głosowania posiadała prawo wyborcze.

Weryfikacja kart do głosowania potrwa do 14 października. Do tego czasu zostanie sporządzona lista i zostaną ogłoszone wyniki głosowania w ramach Budżetu Partycypacyjnego i mieszkańcy Karczewa poznają zwycięskie projekty.

Zwycięskie projekty (zadania) wprowadzone zostaną z do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2017.