W dniu 12 września 2016 roku odbyło się posiedzenie Komisji ds. Budżetu Partycypacyjnego. Z uwagi na kryteria, którymi kierowała się Komisja, w trakcie oceny wniosków, negatywną opinię Komisji ds. Budżetu Partycypacyjnego otrzymały 3 projekty (zadania).
     W wyniku weryfikacji pozytywną opinię uzyskało 16 projektów spośród 19 złożonych. Propozycje projektów (zadań), które spełniają wymogi § 3 ust 1 Regulaminu Budżetu Partycypacyjnego i propozycje projektów (zadań), które zostały złożone i wyczerpują pulę pieniędzy przeznaczoną na dane osiedle i nie przekraczają budżetu danego osiedla – nie podlegają głosowaniu. Projekty, które zostaną wpisane na listę projektów (zadań) rekomendowanych do realizacji:


1.    Budowa chodnika w ulicy Częstochowska – Osiedle Nr 2,
2.    Plac zabaw dla dzieci, urządzenia fitness dla dorosłych – Osiedle Nr 3,
3.    Remont chodnika przy ulicy Ochotników od ulicy Leśnej do ulicy Gołębiej – Osiedle Nr 6,
4.    Oznakowanie – Osiedle Nr 7,
5.    Utwardzenie dróg tłuczniem – Osiedle Nr 7,
6.    Porządek – Osiedle Nr 7,
7.    Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem – Osiedle Nr 9.


     Na podstawie weryfikacji projektów (zadań) sporządzono „Listę  projektów dopuszczonych do głosowania”. Głosowanie na projekty (zadania) będzie dotyczyło Osiedla Nr 1, Osiedla Nr 5 i Osiedla Nr 8.
Natomiast przykrą informacją jest fakt, iż z Osiedle Nr 4 do dnia 31 sierpnia 2016 roku nie wpłynął żaden wniosek, dlatego kwota przypadająca na osiedle przepada.

Protokół z posiedzenia komisji ds. Budżetu Partycypacyjnego