Łazienki na I piętrze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie przez całe ferie przechodziły gruntowny remont aż wreszcie zostały oddane do użytkowania przez uczniów i nauczycieli.

Remont łazienek nie byłby możliwy gdyby nie Budżet Partycypacyjny Osiedla Nr 5 i oddane głosy na ten projekt. Zaangażowanie mieszkańców Osiedla Nr 5 przeszło najśmielsze oczekiwania – wnioskujemy iż przedmiotowy remont był długo wyczekiwany. Głosowali rodzice, nauczyciele i mieszkańcy Osiedla Nr 5. Dzięki temu trzy wyremontowane łazienki służą dzieciom i nauczycielom Szkoły Podstawowej Nr 2. Remont został wykonany za kwotę 56.810,00 zł. Dla pokazania konieczności wykonania remontu sanitariatów przedstawiamy zdjęcia toalet przed i po remoncie.

 

to www   to new www

 

Fotogaleria

 

 

 

 

 

O północy z 5 na 6 października zakończyło się głosowanie na projekty złożone w tegorocznej edycji Budżetu Partycypacyjnego na 2017 rok. Przed nami kolejne etapy realizacji Budżetu Partycypacyjnego.

Po trzy tygodniowym głosowaniu na projekty będące inicjatywą mieszkańców Karczewa czas na kolejne dwa etapy procedury realizacji Budżetu Partycypacyjnego w naszym mieście.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem kolejnym krokiem w realizacji procedury Budżetu Partycypacyjnego jest poddanie weryfikacji kart do głosowania. Karty sprawdzane zostaną pod względem prawidłowego uzupełnienia.

Komisja weryfikacyjna sprawdzi czy osoby głosujące podały wszystkie wymagane w karcie do głosowania dane, czyli imię, nazwisko, adres zameldowania, PESEL, numer osiedla i nazwę projektu, na który oddali swój głos.

Następnie dane osobowe podane w kartach do głosowania sprawdzone zostaną pod kątem ich wiarygodności, w celu weryfikacji, czy osoba głosująca jest zameldowana w Karczewie i czy w dniu głosowania posiadała prawo wyborcze.

Weryfikacja kart do głosowania potrwa do 14 października. Do tego czasu zostanie sporządzona lista i zostaną ogłoszone wyniki głosowania w ramach Budżetu Partycypacyjnego i mieszkańcy Karczewa poznają zwycięskie projekty.

Zwycięskie projekty (zadania) wprowadzone zostaną z do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2017.

Samorząd Karczewa już po raz drugi zaprosił mieszkańców do udziału w tworzeniu planu przyszłych inwestycji – w ramach budżetu partycypacyjnego. Na rok 2017 w budżecie gminy Karczew na ten cel zostało przeznaczonych 418 699,73 zł.

Głosowanie na projekty zgłoszone przez mieszkańców trwało od 14 września 2016 roku do 5 października 2016 roku. Wzięło w nim udział 1278 osób. W głosowaniu mogły uczestniczyć osoby zameldowane w Karczewie, które ukończyły 16 lat. Głosowanie odbywało się drogą elektroniczną (poprzez sondę internetową) oraz w sposób tradycyjny – za pomocą papierowych kart do głosowania.

Spośród wszystkich 19 zgłoszonych projektów, do realizacji w 2017 r. zakwalifikowało się 10 zadań, na łączną kwotę 364 537,66 zł.

Wyniki głosowania:

Osiedle Nr 1 – Siłownia zewnętrzna na placu zabaw wyposażona w 6 urządzeń fitness

Osiedle Nr 5 – Remont toalet (3 szt.) na I piętrze Szkoły Podstawowej Nr 2

Osiedle Nr 8 – Modernizacja placu zabaw przy ulicy Bema w Karczewie

Projekty (zadania), które zostaną wpisane do budżetu Gminy Karczew:

  1. Siłownia zewnętrzna na placu zabaw wyposażona w 6 urządzeń fitness – Osiedle Nr 1,
  2. Budowa chodnika w ulicy Częstochowska – Osiedle Nr 2,
  3. Plac zabaw dla dzieci, urządzenia fitness dla dorosłych – Osiedle Nr 3,
  4. Remont toalet (3 szt.) na I piętrze Szkoły Podstawowej Nr 2 – Osiedle Nr 5,
  5. Remont chodnika przy ulicy Ochotników od ulicy Leśnej do ulicy Gołębiej – Osiedle Nr 6,
  6. Oznakowanie – Osiedle Nr 7,
  7. Utwardzenie dróg tłuczniem – Osiedle Nr 7,
  8. Porządek – Osiedle Nr 7,
  9. Modernizacja placu zabaw przy ulicy Bema w Karczewie – Osiedle Nr 8,
  10. Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem – Osiedle Nr 9.

Gratulujemy mieszkańcom i zachęcamy wszystkich do myślenia o projektach przyszłorocznych!

Do pobrania:

protokół z posiedzenia Komisji(pdf)

 

Szanowni Państwo, informujemy, iż termin głosowania na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Partycypacyjnego został

przedłużony do dnia 5 października 2016 roku.