BUDŻET OBYWATELSKI 2022

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Informujemy, że od 15 października 2021 roku do 25 października 2021 roku, rusza głosowanie dotyczące Osiedla nr 3 i Osiedla nr 8.

W Osiedlu nr 3, głosowaniu podlegać będą dwa wnioski:

  1. Ciąg dalszy rekultywacji terenu przy J. Moczydło -Jeziorko
  2. Projekt i budowa parkingu na terenie Stadionu Miejskiego

W Osiedlu nr 8, głosowaniu podlegać będą dwa wnioski:

  1. Poprawa infrastruktury na Osiedlu Ługi
  2. Altanki i grill na skwerku oraz coś dla młodzieży

Głosować można elektronicznie przez stronę karczew.pl oraz papierowo do Urny w Urzędzie Miejskim w Karczewie.

Przypominamy, że w głosowaniu może brać udział osoba ZAMIESZKAŁA NA TERENIE DANEGO OSIEDLA, które bierze udział w głosowaniu.


Przypominamy, że każda forma oddawania głosu (papierowa, elektroniczna) wymaga wypełnienia klauzuli RODO.

Zapraszamy do głosowania!

Załączniki:

Karta do głosowania

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego


Na posiedzeniu Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego dokonano oceny formalnej wniosków, złożonych do Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok. Pozytywną ocenę formalną uzyskało 11 wniosków (projektów).

Poniżej przedstawiamy Państwu wnioski do Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok:

1. Pozytywną ocenę formalną otrzymały następujące wnioski:

Lp. Numer osiedla Tytuł - zakres wniosku Wartość zadania z wniosku

1

1

Projekty budowy ulic: Niemcewicza i Ordona”

60.334,80 zł

2

2

Wymiana nawierzchni na ul. Bohaterów Powstania Styczniowego oraz na ul. Romualda Traugutta

63.505,68 zł

3

3

Ciąg dalszy rekultywacji terenu przy J. Moczydło -Jeziorko

91.250,88 zł

4

3

Projekt i budowa parkingu na terenie Stadionu Miejskiego

91.250,88 zł

5

4

  1. Destrukt na ul. Akacjowej z obrzeżami
  2. Ułożenie chodnika przy ul. Dojazd do ul. A. Krajowej
  3. Organizacja wydarzenia o charakterze historycznym „Dzień z historią w Gminie Karczew”
  4. Organizacja wydarzenia „Dzień Dziecka”

94.333,68 zł

6

5

  1. Projekt ulicy J. Matejki wraz z organizacją ruchu
  2. Wykonanie chodnika po stronie latarni ul. J. Matejki

134.410,08 zł

7

6

Wymiana opraw oświetleniowych na ul. Leśnej i ul. Ochotników na oprawy led

63.593,76 zł

8

7

Utwardzenie nawierzchni ulic Złotniczej i Ślusarskiej

48.355,92 zł

9

8

Poprawa infrastruktury na Osiedlu Ługi

270.581,76 zł

10

8

Altanki i grill na skwerku oraz coś dla młodzieży

270.581,76 zł

11

9

Budowa doświetlonego przez dodatkowe latarnie, przejścia dla pieszych, wraz ze spowalniaczem ruchu

23.429,28 zł

2. Wnioski podlegające procedurze glosowania:

Lp. Numer osiedla Tytuł – zakres wniosku Wartość zadania z wniosku Budżet osiedla

1

3

Ciąg dalszy rekultywacji terenu przy J. Moczydło -Jeziorko

91.250,88 zł

91.250,88 zł

2

3

Projekt i budowa parkingu na terenie Stadionu Miejskiego

91.250,88 zł

91.250,88 zł

3

8

Poprawa infrastruktury na Osiedlu Ługi

270.581,76 zł

270.581,76 zł

4

8

Altanki i grill na skwerku oraz coś dla młodzieży

270.581,76 zł

270.581,76 zł